Actievoorwaarden

Op de petitie om mensenrechten in het paspoort te krijgen zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door de petitie te tekenen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond.

Ambonplein 73                                           Postbus 75490
1094 PW Amsterdam                               1070 AL Amsterdam
www.humanistischverbond.nl                info@humanistischverbond.nl

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:
Organisator: Humanistisch Verbond
Actiesite: mensenrechten.humanistischverbond.nl
Deelnemer: een natuurlijk persoon

DOEL VAN DEZE ACTIE

Het doel van deze actie is dat deelnemers door het ondertekenen van de petitie druk uit oefenen bij de regering om mensenrechten in het paspoort te zetten. Bezoekers van de actiesite worden in staat gesteld een petitie te tekenen, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief over de campagne, het verhaal via social media te verspreiden en de campagne te steunen met een donatie.

Bij 20.000 ondertekenaars overhandigen we de petitie aan het kabinet waarbij alle namen van de ondertekenaars worden vermeld.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het ondertekenen van de petitie vraagt het Humanistisch Verbond de deelnemers om hun naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de administratie van het Humanistisch Verbond. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.

Op deze actie is het privacy statement van het Humanistisch Verbond van toepassing. Door het aanvinken van de opt-in voor de HV-nieuwsbrief op de actiesite geeft de deelnemer het Humanistisch Verbond toestemming om hem of haar via e-mail te informeren over acties en campagnes van het Humanistisch Verbond en om de deelnemer te vragen om lid te worden.

De nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond wordt gemiddeld eens per 2 weken verzonden. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. Je afmelding wordt direct verwerkt.

Bellen doet het Humanistisch Verbond alleen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan het Humanistisch Verbond. Deelnemers worden geïnformeerd over deze en andere acties van het Humanistisch Verbond en gevraagd om lid te worden. Het Humanistisch Verbond is een onafhankelijke organisatie. Zonder bijdragen kunnen we acties zoals deze niet opzetten. Afmelden voor telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze ledenadministratie 020-5219000.

TOT SLOT NOG DIT

Heb je vragen of andere opmerkingen over deze actie neem dan met ons contact op via info@humanistischverbond.nl of via telefoonnummer 020-5219000.

Humanistisch Verbond, juni 2018